Έξυπνοι αισθητήρες recycSense σε κάδους τηγανέλαιου στην πόλη του Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - RecycSense

Έξυπνοι αισθητήρες recycSense σε κάδους τηγανέλαιου στην πόλη του Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης

Go to Top