Εξωτερικού Χώρου - RecycSense

Εξωτερικού Χώρου2022-04-06T10:24:09+03:00

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Ο αισθητήρας πλήρωσης κάδου recycSense™ είναι µια «έξυπνη συσκευή» υπερήχων που εφαρµόζεται πάνω σε ένα οποιοδήποτε κάδο βυθιζόµενο ηµι – βυθιζόµενο ή υπέργειο, ανιχνεύει την στάθµη πλήρωσης του κάδου και ενηµερώνει απευθείας για το περιεχόµενο του, την ηλεκτρονική πλατφόρµα της Recycglobe™

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

  • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

  • ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ

Εφαρμογή

Ο Δήμος Ηλιούπολης ολοκλήρωσε  την εγκατάσταση των αισθητήρων πλήρωσης κάδου (resycSense) σε 44 σημεία υπόγειων κάδων του Δήμου.
Έτσι η Ηλιούπολη είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που εγκαθιστά αισθητήρες πλήρωσης υπόγειων κάδων, μπαίνοντας για μια φορά ακόμη στο βάθρο των πρωτοπόρων της “Έξυπνης Πόλης” που αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της δημοτικής αρχής.

Το ηλεκτρονικό σύστημα που καταγράφει και ειδοποιεί τις υπηρεσίες για τον βαθμό πληρότητας των κάδων εξοικονομεί δρομολόγια, εργατοώρες, μειώνει το κόστος αποκομιδής ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αποτελεσματικότητα αφού με την πλήρωση των κάδων η υπηρεσία ειδοποιείται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο.

Σήμερα το σύστημα είναι πλήρως λειτουργικό, και το επόμενο διάστημα, παρακολουθείται, βελτιώνεται και επιλύονται τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Σε λίγους μήνες η Ηλιούπολη θα είναι μια από τις ελάχιστες Έξυπνες Πόλεις στην Ελλάδα και μεταξύ των πρωτοπόρων της Ευρώπης.

Go to Top