Συστοιχίες κάδων - RecycSense

Συστοιχίες κάδων2022-04-06T10:41:48+03:00

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

O αισθητήρας πληρότητας recycSense - ARRAY™

 είναι µια «έξυπνη  κεντρική µονάδα» η οποία εφαρµόζεται πάνω σε συστοιχίες υπέργειων καδων εως τεσσάρων ρευµάτων ανακύκλωσης εξωτερικού χώρου. Με την εγκατασταση επιµέρους αισθητήρων ανιχνεύει χωριστά την στάθµη πλήρωσης για κάθε ρεύµα υλικού και ενηµερώνει απευθείας για  το περιεχόµενο τους, την  ηλεκτρονική πλατφόρµα της Recycglobe™

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ

  • ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ

 

Ο αισθητήρας RecySense μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε τύπο δοχείου, δοχείο ή δεξαμενή και ανιχνεύει τόσο στερεά όσο και υγρά .

  • Αδιάβροχος

  • GPS

  • Δίκτυο GSM

  • Θερμόμετρο

  • Μπαταρία μακράς Διάρκειας

Εφαρμογή

Η εταιρεία Recycglobe και ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της πιλοτικής δοκιμής του αισθητήρα πλήρωσης κάδου recycSense

Συγκεκριμένα η εταιρεία Η RECYCGLOBE TM η πρώτη ελληνική εταιρία που αναπτύσσει και προμηθεύει software και hardware συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην συλλογή παρουσίασε στην Διεύθυνση καθαριότητας και στον αντιδήμαρχο κ. Κρικρή τα αποτελέσματα από την εγκατάσταση αισθητήρων πλήρωσης σε βυθιζόμενους κάδους του Δήμου Νέας Σμύρνης .

Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά καινοτόμων λύσεων που υιοθέτησε η Διεύθυνση καθαριότητας του Δήμου και αφορά την παρακολούθηση πλήρωσης των κάδων εξ αποστάσεως ώστε να μπορεί να αποτρέπει λειτουργικά προβλήματα κατά την διαδικασία της αποκομιδής και να βελτιώνει συνολικά την διαχείριση της συλλογής τόσο στα σύμμικτα όσο και στα ανακυκλώσιμα.

 

Go to Top